ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหวขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality


19 มีนาคม 2021

ข่าวสาร

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญชวนส่งผลงาน […]ภาคีพันธมิตรฝั่งธนฯ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ริมคลองฝั่งธนอย่างยั่งยืน


18 มีนาคม 2021

ข่าวสาร

โครงการ Local Think Tank: From canal management to loca […]กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1


15 ธันวาคม 2020

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐก […]การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”


15 ธันวาคม 2020

ข่าวสาร

เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุชา  […]

สื่อประชาสัมพันธ์

SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)


ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)


SDGs กับเยาวชน


SDGs กับภาคธุรกิจ


SDGs กับความหลากหลายทางเพศ


SDGs กับเกษตรกร


SDGs กับชีวิตคนเมือง


SDGs กับอาหารริมทาง


Infographic 5Psสื่อประชาสัมพันธ์ infographic
sdg 1


sdg 2


sdg 3

SDG 5


SDG 6


SDG 7


SDG 8


SDG 9


SDG 10


SDG 11


SDG 12


SDG 13


SDG 14


SDG 15


SDG 16


SDG 17


สื่อประชาสัมพันธ์ video