หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

  • Post author:
  • Post category:SDGs Story

          ชุมชนหัวอ่าวเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมก…

Continue Reading หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม

“โรงเรียนไม้ไผ่” … มีชัยพัฒนา เรียนรู้สู่ความยั่งยืน

  • Post author:
  • Post category:SDGs Story

          โรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือโรงเรียนไม้ไผ่ หรือที่ชาวต่างชาติรู้จักกันในชื่อ Bamboo School ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือก ในเครือของมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาค…

Continue Reading “โรงเรียนไม้ไผ่” … มีชัยพัฒนา เรียนรู้สู่ความยั่งยืน

ASEAN กับ SDGs

  • Post author:
  • Post category:Highlight

          UNESCAP ได้ทำการวิเคราะห์ภาพรวมความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ทั้ง ในระดับอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในการดำเนินการทั้ง 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.…

Continue Reading ASEAN กับ SDGs