ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์

ภาพจากการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์”

ข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รอง […]

          สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( […]