You are currently viewing Blackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

         องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งวง ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการ

         เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ Mr. António Guterres ได้แต่งตั้งผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) ใหม่ ก่อนหน้านี้ วง BLACKPINK ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในวง ได้แก่ เจนนี่ จีซู โรเซ่ และลิซ่า ได้รับแต่งตั้งให้เป็น Public Relations Ambassador หรือ ทูตประชาสัมพันธ์ การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติครั้งที่ 26 หรือ COP 26 มาแล้ว

         เช่นเดียวกับ วง BTS ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี มุน แจ-อิน แห่ง สาธารณรัฐเกาหลี ให้เป็นผู้แทนพิเศษ (Special Envoy) ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nation) หรือ UN ประจำปี 2021 (UNGA 76) ในการประชุมเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทศวรรษ (SDG Moment) โดย BTS เป็นตัวแทนเสียงของคนรุ่นใหม่ ที่ส่งต่อพลังใจและความหวังให้แก่ผู้คนทั่วโลก ในขณะที่ประชาคมโลกกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ 

         การที่วง BTS ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสหประชาชาติ เพื่อแสดงการสนับสนุนต่อ SDG Moment จะเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และหันมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบัน

         ทั้ง BLACKPINK และ BTS ถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักว่า คนรุ่นใหม่มีความสนใจ ใส่ใจ และต้องการจะแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ถึงเวลาแล้วที่เราจะจับมือกันเพื่อสร้างสรรค์โลกแห่งอนาคตที่สดใสทุกสิ่งจะเป็นจริงได้ เพียงลงมือทำ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”