นิทรรศการ online ในงานก้าวพอดี 2565 “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG 12) คลิกที่ภาพเพื่อรับชม