เอกสารการประชุม

เอกสารประชุม

คณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีการประชุมวาระการประชุมไฟล์นำเสนอรายงานการประชุม
ปี 2565การประชุม ครั้งที่ 5/2565 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2565การประชุม ครั้งที่ 4/2565 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2565การประชุม ครั้งที่ 3/2565 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2565การประชุม ครั้งที่ 2/2565 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2565การประชุม ครั้งที่ 1/2565 pdf_iconpdf_iconpdf_icon