เอกสารการประชุม

เอกสารประชุม

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีการประชุมวาระการประชุมไฟล์นำเสนอรายงานการประชุม
ปี 2563การประชุม ครั้งที่ 2/2563 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2563การประชุม ครั้งที่ 1/2563 pdf_iconpdf_iconpdf_icon
ปี 2561การประชุม ครั้งที่ 2/2561 pdf_icon
ปี 2561การประชุม ครั้งที่ 1/2561pdf_icon
ปี 2559การประชุม ครั้งที่ 2/2559 pdf_icon
ปี 2559การประชุม ครั้งที่ 1/2559 pdf_icon