Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ป…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

          เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม เลขา…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2565

รัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ 11 มกราคม 2565 | กรุงเทพฯ – นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยก…

Continue Readingรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

สศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and Social Affai…

Continue Readingสศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ
เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ของประเทศไทย

สศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

26 ตุลาคม 2564 | กรุงเทพฯ - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประส…

Continue Readingสศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

The SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

คู่มือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนSustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่จะมาช่วยเหลือโลกใบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าสำหรับนักคิดแล้ว สิ่งเหล่…

Continue ReadingThe SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

งานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ "ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Sustainable Growth)" ระหว่างวั…

Continue Readingงานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit) ผ่านระบบ…

Continue Readingการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ผ่านระบบการประชุมทางไกล

Blackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

         องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งวง ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการ         เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ Mr. António Guterres ได้แต่งตั้งผู้สนั…

Continue ReadingBlackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs