เอกสารDownload
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้องpdf_icon
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2565pdf_icon
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2pdf_icon