– การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD”

    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพ…

Continue Reading– การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD”

สศช. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Business at OECD (BIAC) Southeast Asia Meeting

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.) ในฐานะผู้แทน สศช. ได้เข้าร่วมการประชุม Business at OECD (BIAC) Southeast A…

Continue Readingสศช. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Business at OECD (BIAC) Southeast Asia Meeting