โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ

ความเป็นมา           โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ เป็นโครงการลูกของ “มูลนิธิพระดาบส" อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที…

Continue Readingโครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริ