รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และผู้แทน U.S. Trade and Devel…

Continue Readingรองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

สศช. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ OECD-Thailand Country Programme ระยะที่ 2 และหารือการเตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการเข้าเป็นสมาชิก OECD

        นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ สศช. เดินทางเข้าร่วมการประชุม OECD External Relations Committee (ERC) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโ…

Continue Readingสศช. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ OECD-Thailand Country Programme ระยะที่ 2 และหารือการเตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงการเข้าเป็นสมาชิก OECD

สำรวจ “นโยบายภาษีคาร์บอน” ทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

          เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นเป้าหมายร่วมกันของโลก โดยประกอบด้วยเป้าหมายหลัก (Goal) 17 ข้อ สร้างความยั่งยืนอย่างสมดุลใน 3 มิต…

Continue Readingสำรวจ “นโยบายภาษีคาร์บอน” ทางออกเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR)

           เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพ…

Continue Readingการประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR)

การประชุมกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้คณะทำงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก ครั้งที่ 28

          เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นาย Tetsushi Yoshikawa รองอธิบดีสำนักนโยบายการค้า กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมญ…

Continue Readingการประชุมกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้คณะทำงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก ครั้งที่ 28

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 29th IMT-GT Ministerial Meeting)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thai…

Continue Readingการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 29 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 29th IMT-GT Ministerial Meeting)

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 2/2566

          เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2566 สหรัฐอเมริกา ในฐานะเจ้าภาพประชุมเอเปค ปี 2566 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งอยู่…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 2/2566

การประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับ OECD

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระ…

Continue Readingการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับ OECD

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

       เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และคณ…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

Thailand’s SDG Review: The Series EP.8

สำรวจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย        ความเหลื่อมล้ำ หมายถึง ภาวะของความไม่เท่าเทียมกันในแง่ต่าง ๆ [1] ทั้งในเชิงของสถานะ สิทธิ และโอกาส หรือในความหมายที่เจาะจงโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.8