ประเทศไทยร่วมแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน SDGs อย่างจริงจัง
ในเวที HLPF 2023 ณ สหประชาชาติ

          ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable D…

Continue Readingประเทศไทยร่วมแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน SDGs อย่างจริงจัง
ในเวที HLPF 2023 ณ สหประชาชาติ

Thailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

          ประเทศไทยได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2032 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Revi…

Continue ReadingThailand’s Voluntary National Review (VNR) 2021

กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติมีมานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ United Nations Partnership Framework Thailand …

Continue Readingกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

รัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ 11 มกราคม 2565 | กรุงเทพฯ – นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ร่วมกันลงนามกรอบความร่วมมือว่าด้วยก…

Continue Readingรัฐบาลไทยและสหประชาชาติ
ร่วมลงนามกรอบความร่วมมือ UNSDCF วาระปี 2565-2569

สศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

26 ตุลาคม 2564 | กรุงเทพฯ - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) โดย ดร. ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประส…

Continue Readingสศช.​ ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับภาควิชาการ ชูประเด็นเชิงรุก สร้างงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชน

เอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร และรับชม VDO Clip งานก้าวพอดี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 13th Mekong-Japan Economic Ministers’ Meeting)

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะรัฐมนตรีประจำกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (MJ-CI Minister) เข้าร่วมการประชุมร…

Continue Readingการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 13th Mekong-Japan Economic Ministers’ Meeting)

การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 7th GMS Summit)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประ…

Continue Readingการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (The 7th GMS Summit)

รายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ดาวน์โหลดเล่มรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG Report 2016-2020)

Continue Readingรายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

OECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020

14 ธันวาคม 2563 | กรุงปารีส - OECD ได้เผยแผ่ผลงานเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ซึ่งเป็นงานที่สืบเนื่องจากการดำเนินโครงการ Thailand Economic Assessment 2020 ภายใต้แผนงาน Country Programme (CP) ได้แก่ 1. MAKING …

Continue ReadingOECD ตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับ Thailand’s Economic Assessment 2020