กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ได้ร่วมขับเคลื่อน SDGs กับพลังเยาวชน ในงาน Youth In Cha…

Continue Reading กพย. ร่วมขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน ในงาน YIC Symposium #1

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายดนุชา  พิชยน…

Continue Reading การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง”

สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่…

Continue Reading สศช. ร่วมกับ พม. ขับเคลื่อน SDG-5

สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สภาพัฒน์ได้ร่วมประชุมหารือกับทุกภาคส่วนใน จ.นราธิวาส นำโดยนางพาตีเมาะ สะดียามูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ นางวีนัส นาคสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. เป็นประธานการป…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส หารือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดยั่งยืน

สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ด้วยพลั…

Continue Reading สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs”

Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณมีชัย วีระไวทยะ รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ คุณ…

Continue Reading Executive Roundtable: ขับเคลื่อน SDGs ด้วยพลังเยาวชน

สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) ณ ห้างสรรพสินค้าสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นการผลึกกำลังร่วมกันระห…

Continue Reading สภาพัฒน์ร่วมจัดงาน Thailand Sustainability Expo 2020 (TSX) “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”

สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายพินิจ ด้วงพิบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษ…

Continue Reading สศช. ลงพื้นที่ อบต. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เพื่อหารือการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่

สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 (High-Level …

Continue Reading สศช. ร่วมกับคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF 2019)

สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร…

Continue Reading สศช. หารือผู้ประสานงาน UN ร่วมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับประเทศไทย