การประชุมสหประชาชาติจำลองฯ (ChulaMUN): บทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs

เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุมสหประชาชาติจำลองฯ หรือ Chulalongkorn Model United Nations (ChulaMUN) ประจำปี ค.ศ. 2024 ขึ้น ภายใต้ข้อหัว “Human Security for Sustain…

Continue Readingการประชุมสหประชาชาติจำลองฯ (ChulaMUN): บทบาทเยาวชนในการขับเคลื่อน SDGs

ประเทศไทยร่วมแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน SDGs อย่างจริงจัง
ในเวที HLPF 2023 ณ สหประชาชาติ

          ในระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นสัปดาห์แรกของการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political Forum on Sustainable D…

Continue Readingประเทศไทยร่วมแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน SDGs อย่างจริงจัง
ในเวที HLPF 2023 ณ สหประชาชาติ

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริษัท Qualy Design)

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และอนุกรรมการ ฯ พร้อมด้วย นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน…

Continue Readingการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส-โมล์ด จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริษัท Qualy Design)

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสามฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างไทยและสหประชาชาติประจำประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานร่วมกับนางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และ น…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสามฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างไทยและสหประชาชาติประจำประเทศไทย

สภาพัฒน์ร่วมหารือการจัดทำแผนการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดกาฬสินธุ์

       เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นำโดย ดร.จริญญา สายหยุด รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค พร…

Continue Readingสภาพัฒน์ร่วมหารือการจัดทำแผนการขับเคลื่อน SDGs จังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่ง…

Continue Readingการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566

           เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุมและมีผู้…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2566

สภาพัฒน์ประเดิมพื้นที่นำร่องสำหรับขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ดร.จริญญา สายหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศ…

Continue Readingสภาพัฒน์ประเดิมพื้นที่นำร่องสำหรับขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12  มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้คณะกรรมกา…

Continue Readingการประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566

สภาพัฒน์ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ SDGs แก่บุคลากรด้านการศึกษาและผู้นำชุมชนท้องถิ่น

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.ธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย…

Continue Readingสภาพัฒน์ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ SDGs แก่บุคลากรด้านการศึกษาและผู้นำชุมชนท้องถิ่น