กรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับสหประชาชาติมีมานานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้มีกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ United Nations Partnership Framework Thailand …

Continue Readingกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและสหประชาชาติ พ.ศ. 2565 – 2569 :
UNSDCF 2022 – 2026

Thailand’s SDG Review: The Series EP.1

สำรวจความก้าวหน้า SDGs ของไทยในช่วง 5 ปีแรก ประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ (UN) ให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) ที่กำหนดให้มีเป้าห…

Continue ReadingThailand’s SDG Review: The Series EP.1

The SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

คู่มือสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดที่จะมาช่วยเหลือโลกใบนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าสำหรับนักคิดแล้ว สิ่งเหล…

Continue ReadingThe SDGs PlayBook: NIGERIA YOUTH SDGS NETWORK

งานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

https://www.youtube.com/watch?v=jr-ggfXdnqQ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดงานเสวนาออนไลน์ "ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: …

Continue Readingงานเสวนาออนไลน์ “ก้าวพอดี 2564: ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน”

Blackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

         องค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้งวง ‘BLACKPINK’ เป็นผู้สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Advocate) อย่างเป็นทางการ          เลขาธิการองค์กา…

Continue ReadingBlackpink และ BTS ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน SDGs

A Sustainability Revolution – a Desperate Call to Action for Thai Youth to Act Up!

          Being exposed to endless news headlines unveiling the most recent symptoms of ‘climate change’, it is only right that we have been instilled with a sense of urgency and commitment to protect…

Continue ReadingA Sustainability Revolution – a Desperate Call to Action for Thai Youth to Act Up!