การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 17 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

  • Post author:
  • Post category:IMT-GT

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการระดับชาติ แผนงาน IMT-GT เข้าร่วมการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 17 (The 17th IMT-GT …

Continue Readingการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 17 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 สาธารณรัฐเปรู ในฐานะเจ้าภาพประชุมเอเปค ปี 2567 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งอยู่ในห้วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1/2567 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

– การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD”

    เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพ…

Continue Reading– การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน “ประเทศไทยกับการเข้าเป็นสมาชิก OECD”

สศช. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Business at OECD (BIAC) Southeast Asia Meeting

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายธัชไท กีรติพงค์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.) ในฐานะผู้แทน สศช. ได้เข้าร่วมการประชุม Business at OECD (BIAC) Southeast A…

Continue Readingสศช. เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ Business at OECD (BIAC) Southeast Asia Meeting

รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และผู้แทน U.S. Trade and Devel…

Continue Readingรองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศไทย

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Winfried F. Wicklein ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออ…

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศไทย

การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 26

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีประจำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) …

Continue Readingการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 26

การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศ…

Continue Readingการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD

การจัดประชุมหารือระดับสูงและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทยระหว่างไทยและ OECD

         สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดให้มีการประชุมหารือระดับสูงและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์ก…

Continue Readingการจัดประชุมหารือระดับสูงและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทยระหว่างไทยและ OECD

เลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angel…

Continue Readingเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย