รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

           เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และผู้แทน U.S. Trade and Devel…

Continue Readingรองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA

เลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย

     เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สศช. และนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับ ดร. แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angel…

Continue Readingเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรเลีย