ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศไทย

      เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Winfried F. Wicklein ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออ…

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศไทย

สศช. หารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ ADB พร้อมเปิดตัว Thailand Green Incubator

        เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เลขาธิการ สศช. พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และเจ้าหน้าที่ สศช. ได้ให้การต้อนรับ คณะบอร์ดบริหารระดับสูงของธนาคารพัฒนาเอเชีย…

Continue Readingสศช. หารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ ADB พร้อมเปิดตัว Thailand Green Incubator