ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรัฐมนตรีประจำแผนงาน IMT-GT ของไทยเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเ…

Continue Reading ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT