สศช. เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับ OECD ด้านความยั่งยืน ผ่านการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมในประเทศไทย

          เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 สศช. ร่วมกับศูนย์การพัฒนาแห่งองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Development Centre) จัดการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื…

Continue Readingสศช. เดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือกับ OECD ด้านความยั่งยืน ผ่านการประชุมหารือเชิงนโยบาย เรื่อง การเปลี่ยนผ่านสีเขียวที่ครอบคลุมในประเทศไทย

การประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับ OECD

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พร้อมด้วยนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย เข้าร่วมการประชุมทวิภาคีระ…

Continue Readingการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับ OECD

การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)

       เมื่อวันที่ 17 -18 กรกฎาคม 2566 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พร้อมด้วย นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการ สศช. และคณ…

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา
ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)