การประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR)

           เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 15.30 น. นายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพ…

Continue Readingการประชุมหารือทวิภาคีกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR)