แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

แนวคิด SEACOSYSTEM เป็นความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทยระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการจัดการกับปัญหาทะเลไทยที่กำลังเข้าสู่ระยะวิกฤติจากปัญหาขยะในทะเล ปะการัง…

Continue Reading แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน