แนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน

          แนวคิด SEACOSYSTEM เป็นความร่วมมือในการพัฒนาและฟื้นฟูท้องทะเลไทยระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนเจ้าของพื้นที่ ในการจัดการกับปัญหาทะเลไทยที่กำลังเข้าสู่ระยะวิกฤติจากปัญหาขยะในทะ…

Continue Readingแนวคิด SEACOSYSTEM เพื่อทะเลไทยยั่งยืน