โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต

            การได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยแรกเกิด ถือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะผลส่งต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว เนื่อง…

Continue Readingโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต