สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

           “สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” (WANITA Economic Empowerment Academy) ซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนของ OXFAM GB ประเทศไทย พร้อมกับความเชื่อที่ว่าศักยภาพของสต…

Continue Reading สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน