สถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

          “ศักยภาพของสตรีจะสามารถสร้างประโยชน์ในมิติเชิงเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อนำไปสู่การสร้างสันติภาพได้ในอนาคต”        …

Continue Readingสถาบันวานิตาเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน