เอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร และรับชม VDO Clip งานก้าวพอดี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

Continue Readingเอกสาร & VDO Clip งานก้าวพอดี 2564

รายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

ดาวน์โหลดเล่มรายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Thailand's SDG Report 2016-2020)

Continue Readingรายงานความก้าวหน้า SDGs ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

งานก้าวพอดี 2564

ขอเชิญร่วมรับฟังเวทีเสวนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย ในงานก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน (A Bright Leap Forward 2021: Resilient and Susta…

Continue Readingงานก้าวพอดี 2564

แผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)

แผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบหลักก…

Continue Readingแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap)

ASEAN กับ SDGs

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก หรือ UNESCAP ได้วิเคราะห์สถานะการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ของภูมิภาคอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าการดำเนินการ ในแต่ละ 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. …

Continue ReadingASEAN กับ SDGs