เป้าหมายที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สื่อมัลติมีเดีย

ธปท

เปิดแนวคิดโครงการ “ไทยเด็ด” เด็ดที่ความคิดคนไทยที่ช่วยเหลือกัน

โครงการ Restart Thailand

กระเทียมดำโครงการไทยเด็ด

กระเป๋ากระจูด โครงการไทยเด็ด

ข้าวแตน เมืองมีน โครงการไทยเด็ด

ปั้นขลิบ โครงการไทยเด็ด

ผัดไทยภูเขาไฟ โครงการไทยเด็ด