เอกสารDownload
Press Release การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GTpdf_icon
Press Release การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GTpdf_icon