การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน

        สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับชม งานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมเสมอภาคและเท่าเทียม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 โดยการถ่ายทอดผ่าน facebook live  https://www.facebook.com/DPorDesign/ และ https://www.facebook.com/NESDCfan