สศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Department of Economic and So…

Continue Readingสศช. ร่วมมือ UN DESA จัดการประชุมระหว่างประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศไทย