การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการเร่ง…

Continue Readingการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ASEAN กับ SDGs

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก หรือ UNESCAP ได้วิเคราะห์สถานะการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ของภูมิภาคอาเซียน โดยแสดงความก้าวหน้าการดำเนินการ ในแต่ละ 17 เป้าหมาย ตั้งแต่ปี ค.ศ. …

Continue ReadingASEAN กับ SDGs