เอกสารการประชุม

เอกสารประชุม

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

ปีการประชุมวาระการประชุมไฟล์นำเสนอรายงานการประชุม
2567การประชุม ครั้งที่ 1/2567pdf_iconpdf_iconpdf_icon
2566การประชุม ครั้งที่ 1/2566pdf_iconpdf_iconpdf_icon
2565การประชุม ครั้งที่ 1/2565pdf_iconpdf_iconpdf_icon
2563การประชุม ครั้งที่ 1/2563pdf_iconpdf_iconpdf_icon
2562การประชุม ครั้งที่ 1/2562pdf_iconpdf_iconpdf_icon
2561การประชุม ครั้งที่ 1/2561pdf_icon
2560การประชุม ครั้งที่ 1/2560pdf_icon
2559การประชุม ครั้งที่ 1/2559pdf_icon
2558การประชุม ครั้งที่ 1/2558pdf_icon